Οι υπηρεσίες μας

 Greek Translation

Ένας από τους συμβολαιογράφους μας, η Κυριακή Μανίκα, ελληνικής καταγωγής, δικηγόρος Αθηνών και Αγγλίας, διευθύνει το Ελληνικό Τμήμα της εταιρείας μας.

Μπορούμε να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πιστοποίησης apostille

Μπορούμε να πιστοποιήσουμε συμβολαιογραφικά οποιοδήποτε έγγραφο στην ελληνική γλώσσα, όπως για παράδειγμα πληρεξούσια, γράμματα, συμβάσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, δηλώσεις, διαβατήρια, αστυνομικές ταυτότητες, πανεπιστημιακά διπλώματα, πιστοποιητικά γάμου, διαθήκες κλπ και μπορούμε επιπλέον να σας βοηθήσουμε αναλαμβάνοντας και την περαιτέρω πιστοποίηση των εγγράφων σας με apostille μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μπορούμε ακόμα να πιστοποιήσουμε συμβολαιογραφικά οποιοδήποτε εταιρικό ελληνικό ή αλλοδαπό έγγραφο, όπως για παράδειγμα αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσια, πιστοποιητικά σύστασης και καλής κατάστασης, καταστατικά κλπ για χρήση στην Ελλάδα.
Μπορούμε ακόμα να αναλάβουμε τη σύνταξη όλων των παραπάνω εγγράφων στα ελληνικά.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται επιπλέον ενέργειες, μπορούμε για λογαριασμό σας να επικοινωνούμε με τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές, οργανισμούς, ιδιώτες, δικηγόρους ή συμβολαιογράφους στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες μετάφρασης

Παρέχουμε εσωτερική υπηρεσία μετάφρασης από την Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα στην Ελληνική ή/και μπορούμε να μεσολαβήσουμε για την μετάφραση εγγράφων από την Ελληνική Γλώσσα σε όλες τις παραπάνω γλώσσες και σε πολλές ακόμα με τη συνδρομή έμπειρων μεταφραστών.

Μπορούμε να πιστοποιήσουμε συμβολαιογραφικά και περαιτέρω με apostille μεταφράσεις εγγράφων δημόσιων αρχών ή ιδιωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κυριακή μέσω email στο ή τηλεφωνήστε το + 44 (0) 207 952 1100 (απευθείας γραμμή).

Enquiry

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Enter the code
Invalid Input

Monday - Friday

9.00 am - 5.30 pm
Tel.: + 44 (0)207 952 1100
Fax: + 44 (0)207 952 1101

Dedicated telephone lines, Weekend and out-of-hours service

We offer dedicated telephone lines as per below:

Italian: + 447920834271
Greek and French: + 447949330155
Romanian: + 447917628065
Spanish: + 442074672110

Alternatively, please call our office lines:
+ 44 (0)207 952 1100

Our London offices are usually open between 8:00 am and 6.30 pm however for weekend and out of hours service please contact us by e-mail or
dial +44 (0)792 083 4271

Notable Notaries Offices

West End Office

4th Floor,
2 Portman Street,
London, W1H 6DU

Essex Office

4 Orchad Place,
Colchester, Essex, CO4 5JW

Our contact numbers are the same.